NK

Joane

D3

Forsiden
Fakta
Historien
Ex. Ejer
Ex. Navne
Arnold Jensen
Forlis
Sjælland rundt 1984
Kølvægt
Renovering
Post
Link
Tilbage

Kølvægten

Kølvægten på Joane er 1400kg.

Iflg. de første klasseregler var kølvægten fastlagt til 1400kg, den forholdsvis lave kølvægt var fastlagt for at holde byggeomkostningerne nede. Det var også med denne begrundelse, at man valgte jernkøl frem for blykøl.

På grund af den store modstand, der var mod klassen i begyndelsen, var et af argumenterne mod klassen den lave kølvægt.
Ud over at forbedre sejlegenskaberne, var en berettiget indsigelse også, at det ville være svært, når kølens udformning måtte være forskellig, at opnå en nøjagtig vægt på 1400kg.

Derfor blev der i efteråret 1930 lavet nogle forsøg med indenbords ballast i NKS1.
Da disse forsøg faldt heldigt ud, blev kølvægten iflg. klassereglerne fastlagt til 1500-1700 kg plus 100kg bly i lommer og indenbords ballast for at holde bådene på flydemærkerne.