NK

Joane

D3

Forsiden
Fakta
Historien
Ex. Ejer
Ex. Navne
Arnold Jensen
Forlis
Sjælland rundt 1984
Kølvægt
Renovering
Post
Link
Tilbage

Jeg købte Joane i August 1977, og jeg havde min far, Harald Juhl, med ude og kigge på båden.

Standen var mildest talt miserabel, Joane havde fået nyt teakdæk 2 år før, så var det mest positive også sagt. Næsten alle svøb var knækkede, de værste steder var der sat små hjælpesvøb ind. Der var hældt beg i bunden, for at holde den tæt, i stævnen var der banket bomuld i fra den indvendige side. Rufsiderne havde ikke set lak i mange år, lærredet på ruftaget sad helt løst, der var lagt en presenning henover for at holde ruftaget tæt, der var monteret en automatisk pumpe, pumpede man båden helt læns, gik der næsten en time, før den startede (det var nok grunden til, at vi ikke hørte pumpen starte da vi så på båden første gang), men teaktræsdækket var flot!

Ikke syv vilde heste kunne få mig fra at købe denne prægtige båd! Pris 22.500 kr. Den skulle bare have lidt lak og maling!

Sælgeren Arne Jørgensen hjalp mig med at sejle båden hjem fra Karrebæksminde til Kalvehave. Vi havde vinden med, og det tror jeg, Arne var glad for. Jeg anede i hvert fald en lettelse i hans blik, da vi gik ind ad broen.

Det efterår kan vi kun have sejlet i fint vejr, for vi havde ikke de store problemer med vand i båden.

Dog lavede jeg den første skade på Joane.
Marie var med ude at sejle for første gang, og i Kalvehave var de ved at bygge en ny bådebro, som vi kom for tæt på, så bagstaget kom rundt om en af de nye pæle, og båden stoppede meget brat. Der stod to mænd på en arbejdstømmerflåde, og vi glemmer aldrig de vise ord, som én af dem sagde:

Det´dejligt at sejle, det´dejligt at sejle!

Det har vi siden sagt mange gange til hinanden, når noget ikke gik helt, som det skulle.
(Bagstagsbeslaget i dækket havde flyttet sig en cm.)Joane lige efter ankomst til Kalvehave 1977